Uitslagenlijst Langste straat van Nederland-loop Sint Jacobiparochie - Zaterdag 8 mei 2010 ========================================================================== M.SEN, 30 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Albert Veenema Horror 1:52:56 2 Eelco Hoogeveen SV Friesland 1:59:02 3 Johannes Postma Lionitas 2:02:18 4 Gerrit Duits SV Friesland 2:06:03 5 Gerrit Betzema SV Friesland 2:12:36 6 Ritchie Limaheluw Loopgroep Leeuwarden 2:17:57 7 Edwin Boes Franeker 2:21:52 8 Sjouke Venema SV Friesland 2:27:07 9 Mark Peereboom Loopgroep Leeuwarden 2:28:10 10 Wiebe Kootstra Twijzelerheide 2:29:08 11 Peter Weijer Winsum Fr 2:40:08 12 Albert de Ruiter Loopgroep Leeuwarden 2:41:09 13 Wieger Boonstra Twijzelerheide 2:47:54 14 Klaas de Groot Leeuwarden 2:57:20 M40, 30 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Stefan van der Pols NSL 1:55:06 2 Albert van der Ziel SV Friesland 1:57:55 3 Tjerk Bruinsma SV Friesland 2:04:40 4 Daan van der Geest SV Friesland 2:07:08 5 Edward Pechler Loopgroep Bedum 2:07:31 6 Huib Jan Imbens Wirdum 2:08:19 7 Benno Schippers Leeuwarden 2:11:34 8 Jacob van der Ploeg SV Friesland 2:12:14 9 Bouke de Roos Burgum 2:12:45 10 Ahmad Ghelichkhani Loopgroep Leeuwarden 2:12:48 11 Reno Papa Leeuwarden 2:12:54 12 Henk van Eldik Lionitas 2:13:06 13 Meint Lei Hempens 2:15:35 14 Paulus Dompeling Leeuwarden 2:21:24 15 Johannes de Boer It Heidenskip 2:21:34 16 Marcel Beentjes Hollandia 2:21:47 17 Jan van der Meij SV Friesland 2:23:45 18 Piet Visser Driesum 2:25:42 19 Menno Cramer Leeuwarden 2:27:17 20 Alex van Zurk Loopgroep Leeuwarden 2:28:12 21 Karel Vis Himmelum 2:28:14 22 Broer Sijtsma Dokkum 2:30:15 23 Hans Breuker Loopgroep Leeuwarden 2:33:27 24 Jeffery Robbers SV Friesland 2:34:27 25 Jan Wierstra SV Friesland 2:37:25 26 Hielke Nienhuis SV Friesland 2:39:25 27 Guus Hoekstra SV Friesland 2:39:25 28 Aise Bouma SV Friesland 2:40:03 29 Feije Jan van der Meul AV Heerenveen 2:40:45 30 Rene Swart Loopgroep Leeuwarden 2:41:09 31 Peter Nijholt Loopgroep Leeuwarden 2:47:24 32 Eric Pronk Loopgroep Leeuwarden 2:48:17 33 Rene Wijnstra SV Friesland 2:50:32 34 Bauke Keekstra SV Friesland 2:50:32 35 Jan van Zalinge Dronrijp 2:50:35 36 Fan Fai Tsang Bolsward 3:04:59 M50, 30 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Wim Bakker SV Friesland 2:01:59 2 Jasper Keizer SV Friesland 2:03:04 3 Jacob van der Leij Lionitas 2:03:24 4 Otto de Boer SV Friesland 2:07:58 5 Koen Kiestra Lionitas 2:13:20 6 Dirk Muizer SV Friesland 2:13:27 7 Beke Cnossen Horror 2:14:13 8 Pieter van der Wiel Hollandia 2:15:03 9 Laas Bonnema SV Friesland 2:19:12 10 Hendrik Sjoerd de Jong SV Friesland 2:19:12 11 Piet Scholten Leeuwarden 2:22:13 12 Herman Geritz SV Friesland 2:25:05 13 Roelof Houttuin Loopgroep Leeuwarden 2:28:10 14 Koos Jacobsen Horror 2:29:35 15 Leo van Herksen SV Friesland 2:31:10 16 Mink van der Weg SV Friesland 2:33:27 17 Jochum Roorda Loopgroep Leeuwarden 2:33:45 18 Johan Kuperus Loopgroep Leeuwarden 2:33:45 19 Hans Westra SV Friesland 2:34:35 20 Jelle de Jong SV Friesland 2:36:44 21 Jappie van der Veer SV Friesland 2:40:34 22 Herman Euverman PEC 1910 2:41:01 23 Johan Beintema SV Friesland 2:41:41 24 Piet Streefkerk SV Friesland 2:45:49 25 Geert Peereboom Loopgroep Leeuwarden 2:48:52 26 Rones Spinder Buitenpost 2:50:10 27 Femme de Bruin SV Friesland 2:52:39 28 Jacob Dijkstra SV Friesland 2:54:27 29 Jan van der Wal SV Friesland 2:54:27 30 Louis Bakker SV Friesland 2:57:00 31 Jan van der Hoek SV Friesland 3:07:12 M60, 30 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lex de Boer Loopgroep Hoorn 2:24:37 2 Karst Anema SV Friesland 2:25:48 3 Keimpe Jager SV Friesland 2:25:48 4 Jacob Visser AV Heerenveen 2:28:41 5 Johan de Lange Munein 2:34:49 6 Peter Glim SV Friesland 2:51:03 7 Yde Haarsma Sneek 2:52:14 8 Cor Zeemans SV Friesland 2:57:00 9 Jan Panhuis SV Friesland 2:57:00 V35, 30 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Yvonne Kassenberg Lionitas 2:02:28 2 Inge Wulffelé Lionitas 2:19:12 3 Geke Venema SV Friesland 2:28:19 4 Patricia Zweers Loopgroep Leeuwarden 2:33:27 5 Laura Sonnega Loopgroep Leeuwarden 2:47:24 6 Christina de Haan Bolsward 3:04:59 7 Liesbeth van Zalinge SV Friesland 3:07:12 V45, 30 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Inge van Schaick Lionitas 2:15:47 2 Anke Peterson SV Friesland 2:52:14 3 Betty Osinga SV Friesland 2:57:00 4 Jose Baas-Zondag Athleta 3:07:12 M.SEN, 20,5 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klaas Miedema Franeker 1:32:00 2 Adrie Atsma Leeuwarden 1:35:51 3 Maarten van der Werff IJlst 2:14:56 M40, 20,5 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Aede Bakker Kiel Windeweer 1:37:19 2 Jan Haak Franeker 1:40:04 3 Jurjen van der Kooi Ferwert 1:40:11 4 Arjen Bruinsma Hallum 1:48:42 5 Folkert Sonsma Leeuwarden 1:56:18 6 Albert van der Belt vledder 2:02:31 7 Erik de Vries Assen 2:02:35 M50, 20,5 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Henk Muller Marssum 1:32:16 2 Hans Nagtegaal Grou 1:37:19 3 Anne Ottema Groningen 1:41:15 4 Jan de Boer Oldeholtpade 1:42:38 5 Lieuwe Dirksma Wolvega 1:44:14 6 Piet Jetze Faber St. Annaparochie 1:44:14 7 Acronimus Hettinga Deinum 1:47:39 8 Piet van der Heide Engelum 1:47:41 9 Jaap van der meer Drachten 1:50:48 10 Reinder Tel Surhuizum 1:54:02 11 Sipke Glas Leeuwarden 2:00:39 12 Hylke de Jongh Leeuwarden 2:09:29 13 Wietze Dupon Drachten 2:14:56 M60, 20,5 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Frits Lautenbag Hattem 1:45:06 2 Gerben Brouwer Sneek 1:45:27 3 Gerald Houbein Franeker 1:49:17 4 Jaap Wit Slootdorp 1:51:16 5 Wijbrand de Graaf Berlikum Fr 1:52:20 6 Johan Knoester Oudehaske 1:52:20 7 Arie Smedinga Tzum 1:54:51 V35, 20,5 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mirjam Ruiter Oostwoud 1:38:12 2 Thea van der Meulen Dokkum 1:51:33 3 Tracy van der Ploeg Damwoude 1:51:33 4 Walda van Gosliga Franeker 1:54:51 5 Jelly van der Velde Franeker 1:54:58 6 Sandra van der Zwan Heerenveen 1:58:21 V45, 20,5 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klaske Veenstra Franeker 1:51:36 2 Marga Zwanenburg Sneek 1:54:38 3 Titia Knip Franeker 1:54:51 4 Sjoerdtje Keizer Tzum 1:54:51 5 Els Roosma Franeker 2:31:20 M.SEN, 10 EM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Harry Wiersma Blije 1:03:37 2 Richard Kienstra Dronrijp 1:06:05 3 Rein Spoelhof St. Annaparochie 1:21:55 4 Nanne Pieter vd Kooi St. Annaparochie 1:22:08 5 Rene Sjoerdsma Leeuwarden 1:22:23 6 Simon Visbeek Sint Annaparochie 1:23:54 7 Rene Sjoerdsma Leeuwarden 1:26:49 8 Erwin Huitinga Sneek 1:27:46 M40, 10 EM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Johan Meinsma Leeuwarden 1:08:52 2 Frank Ettes Blokker 1:10:27 3 Remco Visser Joure 1:11:04 4 Ronald van Etten Wieringerwerf 1:11:07 5 Harm Albers Harlingen 1:11:24 6 Marten Jager Dronrijp 1:15:36 7 Martin van den Burg Sneek 1:17:25 8 Harry Pechler Leeuwarden 1:18:42 9 Herman Wassenaar Menaldum 1:19:55 10 Alco de Jong Sint Annaparochie 1:21:59 11 Ralph Ferwerda Wirdum 1:22:16 12 Bennie Mous Deinum 1:23:28 13 Jan Dijkstra Bitgummole 1:26:07 14 Peter van der Meeren Jutryp 1:26:32 15 Sjoerd Anjema Dokkum 1:32:59 16 Jeen Holwerda Earnewald 1:34:47 17 Feike Politiek Leeuwarden 2:00:15 M50, 10 EM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Meine Hoitsma Kollum 1:08:34 2 Dirk Slimmen Vollenhove 1:19:36 3 Thijs van der Vehgt Langelille 1:22:34 4 Geert Vogelzang Leeuwarden 1:26:46 5 Wijbe Sierksma Makkum 1:26:46 6 Egbert Smit Stiens 1:31:02 7 Arjen Spijkstra Leeuwarden 1:31:27 8 Gerard Rietdijk Leeuwarden 1:31:34 9 Siebe Annema Leeuwarden 1:31:34 10 Harry Zwanenburg Sneek 1:33:55 11 Herman Hoekstra Leeuwarden 1:46:36 M60, 10 EM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Douwe Sikkes St. Nyk 1:26:21 2 Inge Wiersma Dokkum 1:26:48 3 Jan Feenstra Leeuwarden 1:29:48 4 Jur Lamers Ee 1:30:57 5 Jaap Vos Leeuwarden 1:31:00 6 Jan Kalsbeek Stiens 1:31:34 7 Evert Akkerman Meppel 1:31:34 8 Hans Berkhof Veenwouden 1:34:33 9 Wim Zondag 's-Gravenhage 1:37:16 V.SEN, 10 EM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Vanessa Wuijster Groningen 1:31:06 V35, 10 EM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Foekje van der Zee Kollum 1:19:58 2 Bea Visser Joure 1:26:46 3 Gretha Waterlander Bolsward 1:31:27 4 Tineke van Dijk Wassenaar 1:40:14 5 Carolien de Vries Heerenveen 1:50:50 V45, 10 EM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marian van der Schaaf Oenkerk 1:24:00 2 Heep Gall Sint Nicolaasga 1:26:37 3 Matty Zijlstra Oude Bildtzijl 1:29:29 4 Geke Reitsma Damwoude 1:30:57 5 Minke Kooistra Dokkum 1:30:57 6 Geiske Zijlstra Leeuwarden 1:31:27 7 Froukje Smedes Garyp 1:40:11 8 Henriette van der Zee Dokkum 1:46:30 V55, 10 EM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke Wester Spannum 1:24:46 2 Anca Somers Lemmer 1:34:55 3 Willemien Runia Lemmer 1:35:41 4 Lies de Vries-Groen Broek Fr 1:44:38 M.SEN, 10,6 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remco Bijlsma Cornjum 37:24 2 Edwin Kooren Harlingen 43:17 3 Anton Spinder Drachten 44:10 4 Schelte Bouma Sint Annaparochie 44:25 5 Alle Sterk Beetgum 45:55 6 Peter Sinnema Wergea 45:59 7 Anne Keizer St. Annaparochie 47:26 8 Arjen de Boer St. Annaparochie 47:27 9 Klaas Bijlsma Sint Annaparochie 51:22 10 Oebele Hedzer vd Woude Burdaard 52:49 11 Germ Steensma St. Jacob 53:00 12 Denny Vis St. Jacob 53:00 13 Jon Pietersma Berlikum 53:09 14 Jelmer van der Bij St. Annaparochie 54:39 15 Johan Kooistra St. Jacobiparochie 55:12 16 Harm Jan Dijkstra St. Annaparochie 55:56 17 Wim van der Graaff Oude Bildtzijl 57:48 18 Jan Jetze Zandstra St. Jacob 1:02:45 19 Halbe Huitema Dearsum 1:03:50 20 Patrick Dijkhuijzen Sneek 1:12:46 21 Simon van der Werf Akkrum 1:13:22 M40, 10,6 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Simon Regnerus Marrum 45:22 2 Robbert van Meulen Oostwoud 47:47 3 Sjoerd Holtrop Leeuwarden 53:39 4 Gerjan Hijstek Berlikum 56:37 5 Nico van der Werf Franeker 1:03:11 6 Eppie van der Veer Oudebildtzijl 1:08:26 7 Hendrik Dijkstra Beetgumermolen 1:14:21 M50, 10,6 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hendrie van der Werf Bolsward 46:13 2 Oane Rinkema Oude Bildtzijl 52:13 3 Tjeerd Visser Franeker 52:33 4 Wietse Jonker Wommels 53:00 5 Dikkie van der Werf Bolsward 53:00 6 Berend Boom Leeuwarden 54:18 7 Wietze Jonker Luxwoude 55:56 8 Tjeerd de Jong Leeuwarden 56:59 9 Johan van der Werf Bolsward 1:01:07 10 Wijbrand de Groot Veenwouden 1:01:07 11 Jelle de Boer Grou 1:04:24 12 Age Vallinga Wommels 1:06:14 13 Reinder Sinnema Leeuwarden 1:07:42 14 Lineke Tepper Zwolle 1:11:21 M60, 10,6 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sido Martens Leeuwarden 54:50 2 Rinze Kootstra Harlingen 56:26 3 Cor van Sluis Franeker 1:01:07 4 Meindert Roosjen Leeuwarden 1:01:49 5 Ab Stempher Tolbert 1:23:33 V.SEN, 10,6 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Miranda Hornstra Wergea 52:44 2 Annemiek Wolters Holwerd 55:53 3 Eveline Adrichem Leeuwarden 1:00:03 4 Tjarda Bouma Minnertsga 1:00:05 5 Faber Ilse Sint Annaparochie 1:03:07 6 Anne Braam Leeuwarden 1:04:01 7 Suzanne de Boer Sneek 1:07:37 8 Ida Greydanus Nij Altoenae 1:09:12 9 Carolien Dijkstra Holwerd 1:11:39 V35, 10,6 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anita van der Wal Harlingen 51:36 2 Karin Danhof Jirnsum 55:51 3 Wilma Hemstra-Bruinsma Weidum 56:02 4 Lieneke Mezaan Vledder 1:06:19 5 Ans Wieggers Dronrijp 1:07:51 6 Miranda Rozenga Oude Bildtzijl 1:07:59 7 Machteld Smit-vd Schaa Stiens 1:09:46 8 Nelly van Kammen Beetgum 1:12:12 9 Willy de Jong Leeuwarden 1:13:17 10 Jantina Dijkstra-Dijks Beetgumermolen 1:14:21 V45, 10,6 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jacinta Fancel Leeuwarden 48:27 2 Baukje van der Burg Cornjum 55:39 3 Jetty van Delden Joure 55:41 4 Minke Oord Joure 56:48 5 Marijke de Boer Sneek 1:01:30 6 Alice Beimers Sint Annaparochie 1:04:55 7 Baukje Zandstra-Steens St. Jacob 1:05:27 8 Tea paulusma-Ferwerda Oude Bildtzijl 1:07:37 9 Anne Houttuin Leeuwarden 1:08:10 10 Jenni de Groot Leeuwarden 1:11:21 11 Anita Dijker Terschelling West 1:14:12 12 Janny Lautenbag Menaldum 1:14:21 13 Annie Peringa Harlingen 1:14:28 V55, 10,6 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Joke de Vries Purmerend 1:05:54 2 Anneke Kuiper Leeuwarden 1:11:21 3 Nancy L Caviet Dokkum 1:13:17 4 Ineke van der Hoek Ursem 1:14:28 JONGE, 4,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Alger Hiemstra Sijbrandahuis 17:39 2 Folkert Visser Burgum 17:42 M40, 4,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Johan Visser St. Annaparochie 24:31 M50, 4,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hugo Veenker Damwoude 21:26 M60, 4,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Berend Schreuder Zweeloo 35:59 2 Wybren Visser Harlingen 1:07:00 V.SEN, 4,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sandra Bijlsma Reduzum 22:28 2 Esther Beimers Sint Annaparochie 28:09 3 Hiltje Feenstra Zwaagwesteinde 28:13 4 Petra Meuleman Groningen 28:47 V35, 4,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Monique Machiela Sint Annaparochie 28:09 V45, 4,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Astrid Zijlstra Lekkum 25:47 ========================================================================== Uitslagen.nl 10-05-2010 21:07