Uitslagenlijst Glazenstadloop Berlikum Fr - Zaterdag 12 september 2009 ========================================================================== J 1-5, 1,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jesper Hoeksma Berlikum 7:02 2 Mart Baarda Menaldumadeel 7:33 3 Youri de Groot Menaldum 7:33 4 Erik Cats Menaldum 7:33 5 Bart Vink Beetgum 8:02 6 Gert Baarda Menaldumadeel 8:03 7 Keimpe Tsang Bolsward 8:09 8 Bastiaan Ynema Berlikum 8:26 9 Joost Bazuin Ijsselmuiden 9:20 10 Mathijs Pietersma Leeuwarden 9:30 11 Wessel van de Sluis Leeuwarden 10:57 12 Esben Poelstra Franeker 12:00 M 1-5, 1,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rianne van der Ziel Berlikum 8:22 2 Rianne Hoekstra Menaldum 9:28 3 Jildou de Groot Menaldum 10:24 4 Marrit de Vries St. Annaparochie 11:41 5 Yara de Boer Exmorra 13:23 J 6, 1,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jesse-Jacob Heslinga St. Annaparochie 8:55 2 Arjen de Vries St. Annaparochie 8:55 M 6, 1,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Caroline Vink Beetgum 7:22 2 Esmée Ynema Berlikum 8:07 3 Marieke Bazuin Ijsselmuiden 8:32 4 Jorrien de Vries St. Annaparochie 9:22 5 Nathalie Valma St. Annaparochie 9:22 6 Elise van Zalinge Dronrijp 9:29 7 Anneke Reitsma Wier 9:38 8 Margriet Miedema Berlikum 9:40 9 Hester Zijlstra Berlikum 9:54 10 Marijke Plekkringa Berlikum 9:55 J 7, 1,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Pascal Sinnema Leeuwarden 5:49 2 Tom Cats Menaldum 6:20 3 Hein Joostema Berlikum 6:24 4 Tycho de Groot Menaldum 6:47 5 Jan van der Ziel Berlikum 7:01 6 Eise Sjoerd Hoekstra Berlikum 7:18 7 Sander Stellingwerf Berlikum 7:27 8 Harmen Stellingwerf Berlikum 7:47 9 Corné Tuinenga Berlikum 8:22 M 7, 1,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Veertje Miedema Berlikum 7:23 2 Antje Jellesma Berlikum 8:44 J 8, 1,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rense Sybersma Dronrijp 6:13 2 Jan Christiaan Zwier Berlikum 6:16 3 Jacob Sybersma Dronrijp 6:19 4 Jurre Koopmans Berlikum 6:44 5 Ruben Eijzenga Berlikum 6:54 6 Brant Sijbesma Dronrijp 7:28 7 Jarno Feenstra Berlikum 8:55 8 Jan Andries Herder Berlikum 10:32 9 Jurjen Ynema Berlikum 11:03 M 8, 1,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rita Mak Berlikum 7:03 2 Lisanne Vink Beetgum 7:11 3 Marrit Wassenaar Berlikum 8:11 4 Nynke Dusselaar Berlikum 10:57 H-17, 4 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Johan Postma Menaldum 16:17 2 Pieter Dirk Riedstra Leeuwarden 16:20 3 Thom Tichelaar Franeker 19:55 4 Johannes Wiersma Minnertsga 20:03 5 Anton Born Berlikum 21:24 6 Wijbertha Brouwer Bolsward 22:38 7 Jan Hilverts Menaldum 22:40 8 Ina Kleefstra-B... Leeuwarden 23:48 9 Sander Fennema Britsum 26:34 V-17, 4 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Charissa Zijlstra Lekkum 15:58 2 Rose Boogaard Franeker 21:19 3 Leona Boomsma Britsum 22:53 4 Sara van Zalinge Dronrijp 24:00 5 Ilse van der Sluis Leeuwarden 24:35 6 Jantine Stoffers Berlikum 30:48 SEN, 4 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jappie Doller Appelscha 14:30 2 Dennis Rietdijk St. Jacobiparochie 14:55 3 Vincent Hilgenga Harlingen 15:58 4 Elzelien van Zwienen-v Berkel en Rodenrijs 20:31 5 Symon Aartsma Minnertsga 21:22 6 Catharina Weersma Dronrijp 22:49 7 Bas van Zwienen Berkel en Rodenrijs 23:04 8 Liene Ypma Oosterbierum 23:23 9 Petra Renema Dronrijp 23:32 10 Dirk van Beelen Hurdegaryp 23:41 11 Jan van Zalinge Dronrijp 24:04 12 Marrit Klat Franeker 24:36 13 Pier vd Sluis Leeuwarden 24:37 14 Anke Reitsma-Runia Wier 25:24 15 Miranda Overwijk Leeuwarden 26:40 16 Henny Schukken Hitzum 26:43 17 Ineke Wijngaarden Menaldum 26:48 18 Ida Kruizinga Herbaijum 28:19 19 Jan Jorna Harlingen 36:37 MSEN, 8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Patrick Kuijken Harderwijk 27:12 2 Remco Bijlsma Cornjum 27:39 3 Roelof de Roos Leeuwarden 30:54 4 Herman Regnerus Marrum 32:08 5 Adrie Hoks Joure 33:05 6 Patrick Sinnema Leeuwarden 34:06 7 David van der Gulik Beetgumermolen 34:15 8 Oebele Boomsma Britsum 36:25 9 Bram Bakker Wommels 36:44 10 Marco Pietersma Leeuwarden 37:15 11 Robert de Boer Leeuwarden 37:32 12 Jan Joostema Berlikum 37:53 13 Jon Pietersma Berlikum 42:11 14 Eelco Algra Berlikum 42:37 15 Marco Veldman Stiens 43:46 16 Monk Aukema Leeuwarden 44:04 17 Halbe Huitema Dearsum 45:16 18 Johan Miedema Berlikum 49:55 19 Johannes Sijbesma Dronrijp 50:13 M40, 8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Eelco Hoogeveen Blije 28:26 2 Ritske Flootman Menaldum 28:53 3 Joop Lusthof Irnsum 29:56 4 Henk Hoekman Leeuwarden 30:07 5 Simon Regnerus Marrum 31:59 6 Cees Dijkstra Menaldum 32:33 7 Durk Polet Burgum 33:19 8 Jan Piet Quarree Berlikum 33:43 9 Richard van Lunzen Franeker 35:21 10 Geert Luinstra Leeuwarden 35:53 11 Fokke Hoeksma Berlikum 36:21 12 Herman Wassenaar Menaldum 39:27 13 Peter Nijholt Leeuwarden 40:10 14 Hans Bonnema Dronrijp 41:05 15 Jelle Luinstra Dronrijp 41:17 16 Joop Stienstra Slappeterp 42:03 17 Marten Kingma Leeuwarden 42:28 18 Frans van der Molen Herbaijum 43:54 19 Sjoerd Terpstra Berlikum 44:08 20 Gerrit Fokkema Franeker 44:24 21 Harm Jensma Vrouwenparochie 44:49 22 Godfried Struikenkamp 48:31 23 Aldert van der Werk Stiens 48:41 24 Sijtze Overdijk Hantumhuizen 51:13 M50, 8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ed van der Steeg Veenwouden 29:38 2 Jasper Keizer St. Annaparochie 32:50 3 G. Veenstra Beetgum 32:53 4 Hugo de Jong Franeker 33:37 5 Dikkie van der Werf Bolsward 35:36 6 Roland Dijkstra Leeuwarden 40:14 7 Gerard Vroom Grou 40:21 8 Wim Hunneman Oosterwolde 41:17 9 Johan van der Werff Bolsward 43:17 10 Harm Postma Beetgum 43:49 11 Djurre Johannes vd Sch Oentsjerk 43:58 12 Arie Spaanderman Harlingen 45:57 13 Age Vallinga Wommels 48:45 14 Herman Hoekstra Leeuwarden 54:09 M60, 8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jaap Dijkstra Franeker 38:37 2 Bauke van der Hem Groningen 40:02 3 Klaas Duits Sneek 42:34 4 Evert Akkerman Meppel 46:04 5 Foppe Huitema Snikzwaag 50:04 6 Theo Aukema Franeker 52:19 VSEN, 8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jantien Hoekstra Berlikum 36:37 2 Geke Bakker Wier 37:49 3 Tetsje van Houten Joure 37:58 4 Saskia van der Draai Wijnaldum 41:38 5 Marieke Bakker Leeuwarden 42:07 6 Carolien Hunneman Oosterwolde 42:17 7 Maaike Baakman Sneek 45:17 8 Frouke Rullmann Leeuwarden 45:20 9 Nynke Scheeper Groningen 45:36 10 Hilda Herder St. Annaparochie 47:39 11 Tineke Dijkstra Marssum 49:17 12 Anneke Regnerus Marrum 51:49 13 Petri Herder St. Annaparochie 52:27 14 Rianna Herder St. Annaparochie 52:28 15 Sabine Bomas Leeuwarden 54:09 V35, 8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Wilma Hemstra Weidum 38:26 2 Christina de Haan Bolsward 40:08 3 Thea Hoekstra Franeker 44:42 4 Hinke Tjalma Slappeterp 44:42 5 Aulina Luinstra-de Jon Leeuwarden 45:26 6 Astrid de Boer Leeuwarden 46:34 7 Liesbeth van Zalinge Dronrijp 47:36 8 Anne den Herder Menaldum 47:38 9 Veronique Heidema Leeuwarden 47:42 10 Wendy Kuperus Franeker 47:50 11 Anne Struikenkamp 48:31 12 Wieke Miedema Hitzum 52:30 13 Brigitta Bruinsma Engelum 52:47 14 Bianca Renzema Berlikum 52:48 15 Gerarda Teinsma Stiens 54:09 16 Machteld Smit Stiens 54:13 V45, 8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke Breidenbach Zwolle 36:37 2 Ina Veenstra St. Nicolaasga 41:28 3 Hilde Brouwer Leeuwarden 42:30 4 Anneke van der Meer Leeuwarden 47:29 5 Anja Jongsma Katlijk 47:30 6 Jannie Hoekstra-Toussa Berlikum 49:15 7 Rennie Woudwijk Beetgumermolen 49:45 8 Tineke Dijkstra Beetgum 50:27 9 Jolanda Nijenhuis Minnertsga 51:18 10 Marjan Postma Stiens 52:29 11 Mieke Morssinkhof Stiens 54:15 12 Aafke Keizer-Zijlstra St. Annaparochie 55:00 V55, 8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lina Pol Leeuwarden 43:24 2 Hanneke Hoffman Stiens 50:45 MSEN, 16 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Erik Negerman Groet 52:29 2 Ben Stellingwerf Onderdendam 54:47 3 Stefan van der Pal Leeuwarden 57:46 4 Willem de boer Exmorra 58:23 5 Ivo van der Meer Leeuwarden 1:01:30 6 Simon vd Beukel Beetgum 1:01:43 7 Gerrit Duits Balkbrug 1:05:15 8 Giorgio Delea Leeuwarden 1:07:48 9 Jaap Vink Beetgum 1:08:18 10 Richie Limaheluw Leeuwarden 1:10:57 11 Klaas Miedema Franeker 1:11:23 12 Michiel Cornelissen Berlikum 1:11:30 13 Jacob Jan de Vries Tytsjerk 1:14:36 14 Marten Jager Dronrijp 1:15:16 15 Durk Haitsma Franeker 1:15:38 16 Peter Weijer Winsum 1:18:46 17 Wietze Dijkstra Tersoal 1:22:39 18 Gerard Posthumus Heerenveen 1:22:47 19 Jelmer Abma Tersoal 1:24:38 20 Jurgen van der Wal Leeuwarden 1:25:54 21 Johan Kooistra St. Jacobiparochie 1:26:23 M40, 16 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remon van Lunzen Leeuwarden 53:02 2 Saco Hemstra Weidum 59:24 3 Daan van der Geest Stiens 1:05:57 4 Johnny van Zurk Leeuwarden 1:07:06 5 Henk van Eldik Leeuwarden 1:07:06 6 Yeme de Boer Nijland 1:08:57 7 Haije Stellingwerf Berlikum 1:09:00 8 Bart Boogaard Franeker 1:10:24 9 Hans Breuker leeuwarden 1:10:32 10 Harm Alberts Harllingen 1:13:05 11 Rudy Miedema Heerenveen 1:13:20 12 Johan van der Graaf Berlikum 1:13:36 13 Aise Bouma Kimswert 1:13:49 14 Meindert Mak Berlikum 1:13:50 15 Eise Roorda Menaldum 1:14:04 16 Eelco de Graaf Leeuwarden 1:14:09 17 Hans Tijsma Leeuwarden 1:14:40 18 Klaas Abma Wommels 1:14:44 19 Nico Hooisma Dronrijp 1:15:53 20 Jacob de Vries Stiens 1:16:34 21 Jeffery Robbers Leeuwarden 1:16:34 22 ..Kistenmacher Sneek 1:22:59 23 Wilbert Wensink Dokkum 1:23:23 24 Erik de Vries Assen 1:25:58 25 Jan Jaap Dicke Leeuwarden 1:26:19 26 Auke Galema Franeker 1:27:05 27 Jan Dijkstra Beetgumermolen 1:27:43 28 Albert van den Belt Vledder 1:27:52 29 Bouke Fennema Britsum 1:28:21 30 Egbert Geertsma Groningen 1:31:47 31 Matthijs Vleugel Menaldum 1:32:16 32 Hendrik Hiemstra Franeker 1:32:33 33 Jan S. Hofstra Franeker 1:37:39 M50, 16 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Otto de Boer Leeuwarden 1:02:36 2 Beke Cnossen Boazum 1:05:39 3 Kees Voogt Bergschenhoek 1:06:33 4 Willie Kiewiet Mantgum 1:07:56 5 Reitze Kooistra Oudehaske 1:09:14 6 Eppie Oosterhuis Bergum 1:11:11 7 Laas Bonnema Vrouwenparochie 1:12:29 8 Wietse Jongsma Katlijk 1:14:27 9 Piet Jetze Faber St. Annaparochie 1:15:36 10 Ed Velderman Gytsjerk 1:16:35 11 Jos Bruin St. Nicolaasga 1:16:37 12 Symen van der Velde Waaksens 1:17:36 13 Jildert Andringa Oenkerk 1:19:05 14 Bas Kouwenhoorn Emmen 1:20:25 15 Antonius Hettinga Deinum 1:20:44 16 Jan van der Kooi Franeker 1:21:19 17 Pieter Cremer Gorredijk 1:21:38 18 Wieger van Keulen Leeuwarden 1:21:45 19 Peter Londema Sneek 1:22:28 20 Tsjebbe de Vries Weidum 1:25:12 21 Gerrit Jousma Schingen 1:25:54 22 Meinte Jelsma Leeuwarden 1:26:23 23 Jan Iedema Leeuwarden 1:27:44 24 Marcel Bomas Leeuwarden 1:27:56 25 Tjeerd Visser Franeker 1:32:33 26 Doede Damsma Leeuwarden 1:37:15 27 Reinder Sinnema Leeuwarden 1:42:19 M60, 16 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Albert Horsman Nijverdal 1:07:50 2 Ype Bosma Franeker 1:14:33 3 Jan Wiersema Dokkum 1:19:19 4 Tjalling Talsma Drachten 1:20:25 5 Peter Glim Hippolytushoef 1:22:15 6 Gerard Houbein Franeker 1:22:15 7 Piet Kerstholt Groningen 1:22:54 8 Edwin Deelstra Leeuwarden 1:23:40 9 Jan Feenstra Leeuwarden 1:26:35 10 Joop Boonstra Leeuwarden 1:29:35 11 Herman Erbé Arum 1:31:32 12 Jan de Jong Leeuwarden 1:44:59 VSEN, 16 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Astrid Menks Leeuwarden 1:21:29 V35, 16 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke de Boer Nijland 1:10:33 2 Hester Groenveld Bolsward 1:19:08 3 Simone Smid Franeker 1:24:19 4 Lia Haarman Dronrijp 1:28:29 5 Walda van Gosliga Franeker 1:29:29 6 Janny Fennema Britsum 1:36:13 7 Leonie Feenstra Britsum 1:36:13 8 Monique Medema Leeuwarden 1:37:10 9 Evelien Vink Beetgum 1:42:23 10 Jeannette Medema Leeuwarden 1:46:24 V45, 16 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jacinta Fancel Leeuwarden 1:11:46 2 Jeannette Voogt Bergschenhoek 1:37:39 V55, 16 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rennie Talsma Mantgum 1:19:19 2 Anke Peterson Leeuwarden 1:26:19 ========================================================================== Uitslagen.nl 13-09-2009 21:32