Uitslagenlijst Ronde van Wymbritseradiel Sneek - Zondag 29 maart 2009 ========================================================================== HSEN, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gerrit Duits Balkbrug 1:23:47 H35, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Kor Broers Lemmer 1:28:56 H45, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jacob Oden Sneek 1:29:33 2 Durk Bouma Oppenhuizen 1:29:52 3 Wim Kuipers Sneek 1:32:57 4 Jan Uiterwijk Eesveen 1:34:03 H55, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Beke Cnossen Boazum 1:29:35 2 Jan Remery Sneek 1:47:21 D35, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke de Boer Nijland 1:42:52 D45, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Minke Oord Joure 1:58:34 TR21, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tjerk Bruinsma Makkum 1:24:32 2 Dhr. de Boer it Heidenskip 1:31:27 3 Marco van Meerveld Sneek 1:31:53 4 W.A.C. Hofstede Vollenhove 1:32:22 5 Reitze Kooistra Oudehaske 1:32:33 6 Peter Westerhof Sneek 1:32:40 7 Klaas Hoekstra Haskerhorne 1:33:18 8 Ritchie Limaheluw Leeuwarden 1:34:07 9 Tjttze van der Valk Waterford Ierland 1:36:07 10 Aise Bouma Kimswerd 1:36:33 11 Fekke Fekkes Workum 1:36:58 12 Gerard Postma Koufurderrige 1:37:42 13 Johan de Witte Makkum 1:39:32 14 Simon Jellema Sneek 1:39:33 15 Johannes de Boer it Heidenskp 1:40:22 16 Jelle de Jong Joure 1:40:50 17 Robert Rijpma Sneek 1:41:49 18 Hans Breuker Leeuwarden 1:42:13 19 Gerald Hoogeveen Bolsward 1:42:53 20 Fokke Hoeksma Berlikum 1:44:15 21 Johan Kuperus Leeuwarden 1:44:21 22 Karel Vis Hemelum 1:44:51 23 Martin v.d. Burg Sneek 1:44:51 24 Jos Bruin St. Nicolaasga 1:45:36 25 Andre Jerusalem Sneek 1:46:04 26 Anno Zwerver IJlst 1:47:04 27 Frank Roffel Sneek 1:48:29 28 Dhr. v.d. Veer Oude Bildtzijl 1:49:27 29 Jeen Bruinsma Katlijk 1:50:23 30 Bert Barhorst IJlst 1:53:02 31 Marcel Hoekstra Harlingen 1:56:30 32 Bauke van der Wijk Sneek 1:56:35 33 Skke Witteveen Blauwhuis 1:56:47 34 Freerk Siemen Hospes Sondel 1:56:50 35 Marrit Postma Koufurerrige 1:57:03 36 Marijke de Jong Wolsum 1:57:11 37 Miriam Keuken Sneek 1:59:03 38 A. Ypma Veenstra Heeg 2:14:12 39 Pytsje Rypma Tjalma Heeg 2:14:13 40 Lies de Vries-Groen Broek 2:18:44 TR10, 10 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Siep Nota Sneek 36:14 2 Hero Polet Sneek 36:39 3 Willem de Boer Exmorra 36:45 4 Jan Boonstra Sneek 36:55 5 G. Labordus Parrega 37:12 6 Jappie Brandenburg Oudemirdum 38:04 7 Samme Steensma Joure 38:42 8 Sjoerd Boskma Bolsward 38:46 9 Albert van Ramshorst Sneek 39:30 10 Gerard Ypma Amsterdam 39:34 11 Siebolt Haijtema Workum 39:46 12 Ylona kruis Ijsbrechtum 39:50 13 Geart Hiemstra Oudega GS 40:08 14 Yeme de Boer Nijland 40:19 15 Wilco Berga Terwispel 40:56 16 Henk Meijers Sneek 41:18 17 Janaldo Keulen Sneek 41:42 18 Freark Kaspersma Abbega 41:45 19 Joost Bijlsma Makkum 41:53 20 Jaap Vlasblom Nijland 41:59 21 Hendrie van der Werf Bolsward 43:02 22 Peter Londema Sneek 44:24 23 Ronald de Lange Sneek 44:24 24 Oeli Reitsma Sneek 44:37 25 Frank Spoelstra Sneek 44:46 26 Edwin Keizer Veendam 44:55 27 Ronnie Wind IJlst 44:59 28 Henk Ruiter Sneek 45:03 29 Anita Boschma IJlst 45:05 30 Eric Rozema Sneek 45:28 31 Andries Koenen Heeg 45:35 32 Olaf Kistemacher Sneek 45:41 33 Ro v.d. Veen Lieveren 46:00 34 Harrit Winia St. nicolaasga 46:08 35 Bert Baanstra Sneek 46:24 36 L. Wind Sneek 46:56 37 Murk Postma Nijland 47:03 38 Janet Werkema Sneek 47:08 39 Hinke Wesselius Amsterdam 47:13 40 Anco Heida Koudum 47:14 41 Peter Balk Bolsward 47:38 42 Sjoed Wesselius Hommerts 47:39 43 Ferdinand Kits Drachten 47:39 44 Wietse van der Heide Katlijk 47:44 45 Robin Abma Sneek 47:45 46 Nico Sikkes Nieuwebrug 47:45 47 Boudien de Boer Sneek 47:48 48 Rene Miedema Bolsward 47:51 49 Gerben Brouwer Sneek 48:50 50 Peter Faber Workum 48:50 51 Coby Bouma Franeker 49:19 52 Lolke Cnossen Sneek 49:20 53 Jelle Wolthuizen Sneek 49:21 54 Thijs Sijbranda Sneek 49:22 55 Dijkstra Bolsward 49:26 56 Tiny Boersma Workum 50:41 57 Bert Rienstra Sneek 50:50 58 Folkert Jellesma It Heidenskip 51:24 59 Ysbrand Valkema Sneek 51:51 60 Renetta Kistenmacher Sneek 52:18 61 Sylvia Rollema Bolsward 52:19 62 Hans Feddema Sneek 52:25 63 Adri Sluis Eesveen 52:36 64 R. Witte Bolsward 52:41 65 Pietsje Fekkes Koudum 52:46 66 Sytze de Witte Sneek 52:51 67 Sjoukje Koudenburg Goenga 53:02 68 Joke Regeling Bolsward 53:07 69 Annemieke de Boer it Heidenskip 53:25 70 Tineke Bakker Sneek 53:27 71 Gerrit Koudenburg Goenga 53:33 72 Jellie Corbee Sneek 53:45 73 Christina de Haan Bolsward 54:05 74 Tsang FanFai Bolsward 54:05 75 Klaas Peereboom Heerenveen 54:09 76 Gretha Waterlander Bolsward 54:19 77 Anneke Zijlstra Sneek 54:22 78 Ymie Poiesz Sneek 54:23 79 Joke Heida Koudum 54:26 80 Karel van Engelen Joure 54:47 81 Frank Atsma Woudsend 54:48 82 Janet Been Sneek 54:48 83 Grady Laagland Sneek 54:57 84 Andries v.d. Greft Goenga 54:57 85 Pieter Westra Workum 55:47 86 Joukje de Vreeze Oudemirdum 55:50 87 Giny Lageveen IJlst 56:35 88 Elbrich Witteveen Blauwhuis 56:41 89 Angelique Vos Sneek 56:54 90 Theo Stellingwerf Workum 56:56 91 Ina Veenstra St Nicolaasga 57:36 92 Karin Boersma St. Nicolaaga 58:23 93 Jos v.d. Meeren Sneek 1:00:15 94 X Sneek 1:00:26 95 Klaas Duits Sneek 1:01:08 96 Colina v.d. Heide Katlijk 1:02:49 97 Rita Wierda Katlijk 1:02:49 98 Griet de Jong-Atsma Woudsend 1:04:26 SK30, SKEELERS Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Peter Nauta Blsward 57:00 2 Frederik Nauta Blsward 57:00 3 Pieter Jorn Gemser 1:01:40 4 Bart de Vries 1:01:40 5 Mark Hobma 1:02:12 6 B. Adema Zwaagwesteinde 1:06:01 7 Bauke Thysseling St.Nicolaasga 1:06:51 8 Remco Wlfgram 1:07:42 9 Meint Beukema Surhuizum 1:08:05 10 Johannes van Raalten Tersoal 1:09:09 11 Piet de Boer Jellum 1:09:20 12 Folkert Hobma Blauwhuis 1:09:21 13 Siebe Talma Heidenskip 1:09:23 14 Pieter Ripmadekat Westhem 1:09:24 15 Torpstra Leeuwarden 1:09:27 16 Rens Oldenkamp Zandhuizen 1:09:59 17 Jappie de Jong 1:21:00 18 Hendrik Brouuwer Blauwhuis 1:21:00 19 Aronius-Eizema Blauwhuis 1:26:00 20 Monique Witteveen 1:32:00 21 Karen de Kruyf Blauwhuis 1:32:00 22 Bouke Dooper 1:32:00 23 Koos Rypma Blauwhuis 1:32:00 24 Monique Witteveen 1:32:00 25 Jochem v.d. Veen Sneek 1:40:00 26 Annie Bloemhof Veenwouden 1:45:00 27 Marijke Schokken Veenwouden 1:45:00 28 Wietske van der Mark Veenwouden 1:45:00 29 Boyan Bakhuizen 1:51:00 30 Sybe Sytsma Folgsgare 1:51:00 Met dank aan alle vrijwilligers! opmerkingen / commentaar / wijzigingen: jjorritsma@versatel.nl ========================================================================== Uitslagen.nl 27-04-2009 21:32