Uitslagenlijst NK Scholierenveldloop Nijmegen - Zaterdag 17 november 2001 ========================================================================== JOKL1, JONGENS KLAS 1 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Startnummer 283 Agnieten College 8:33 2 Startnummer 51 Alkwin College 1 8:36 3 Startnummer 84 Merlet College 2 8:40 4 Startnummer 52 Alkwin College 1 8:43 5 Startnummer 141 Liemers College 1 8:47 6 Startnummer 201 Oostervaarders colle 8:49 7 Startnummer 181 Hezeland College 1 8:50 8 Startnummer 221 St. Joris College 1 8:53 9 Startnummer 53 Alkwin College 1 8:57 10 Startnummer 311 Dongemond College 1 8:58 11 Startnummer 54 Alkwin College 1 8:59 12 Startnummer 272 Libanon Lyceum 1 9:00 13 Startnummer 24 NSG Groenewoud 1 9:01 14 Startnummer 225 St. Joris College 1 9:02 15 Startnummer 223 St. Joris College 1 9:04 16 Startnummer 285 Agnieten College 9:05 17 Startnummer 222 St. Joris College 1 9:05 18 Startnummer 161 Olympus College 1 9:06 19 Startnummer 41 Int. Secondary Schoo 9:07 20 Startnummer 202 Oostervaarders colle 9:12 21 Startnummer 315 Dongemond College 1 9:17 22 Startnummer 281 Agnieten College 9:17 23 Startnummer 282 Agnieten College 9:21 24 Startnummer 173 Olympus College 2 9:22 25 Startnummer 226 St. Joris College 1 9:23 26 Startnummer 64 Alkwin College 2 9:24 27 Startnummer 22 NSG Groenewoud 1 9:25 28 Startnummer 65 Alkwin College 2 9:25 29 Startnummer 312 Dongemond College 1 9:25 30 Startnummer 1 Sted. Gymnasium 1 9:29 31 Startnummer 91 Arentheem College 9:30 32 Startnummer 122 Stedelijk College 9:30 33 Startnummer 275 Libanon Lyceum 1 9:31 34 Startnummer 93 Arentheem College 9:32 35 Startnummer 216 Groenschool 1 9:32 36 Startnummer 61 Alkwin College 2 9:33 37 Startnummer 31 NsG Groenewoud 2 9:33 38 Startnummer 56 Alkwin College 1 9:34 39 Startnummer 224 St. Joris College 1 9:34 40 Startnummer 322 Dongemond College 2 9:34 41 Startnummer 185 Hezeland College 1 9:34 42 Startnummer 63 Alkwin College 2 9:35 43 Startnummer 142 Liemers College 1 9:35 44 Startnummer 233 St. Joris College 2 9:36 45 Startnummer 2 Sted. Gymnasium 1 9:36 46 Startnummer 273 Libanon Lyceum 1 9:38 47 Startnummer 234 St. Joris College 2 9:38 48 Startnummer 264 St. Joris College 5 9:38 49 Startnummer 151 Liemers College 2 9:39 50 Startnummer 244 St. Joris College 3 9:41 51 Startnummer 214 Groenschool 1 9:41 52 Startnummer 205 Oostervaarders colle 9:43 53 Startnummer 203 Oostervaarders colle 9:44 54 Startnummer 313 Dongemond College 1 9:45 55 Startnummer 184 Hezeland College 1 9:45 56 Startnummer 274 Libanon Lyceum 1 9:46 57 Startnummer 55 Alkwin College 1 9:46 58 Startnummer 62 Alkwin College 2 9:46 59 Startnummer 162 Olympus College 1 9:47 60 Startnummer 262 St. Joris College 5 9:47 61 Startnummer 232 St. Joris College 2 9:48 62 Startnummer 121 Stedelijk College 9:48 63 Startnummer 324 Dongemond College 2 9:49 64 Startnummer 71 Merlet College 1 9:51 65 Startnummer 235 St. Joris College 2 9:51 66 Startnummer 314 Dongemond College 1 9:51 67 Startnummer 76 Merlet College 1 9:52 68 Startnummer 34 NsG Groenewoud 2 9:54 69 Startnummer 144 Liemers College 1 9:55 70 Startnummer 241 St. Joris College 3 9:56 71 Startnummer 123 Stedelijk College 9:58 72 Startnummer 204 Oostervaarders colle 9:59 73 Startnummer 243 St. Joris College 3 10:02 74 Startnummer 4 Sted. Gymnasium 1 10:02 75 Startnummer 284 Agnieten College 10:03 76 Startnummer 12 Sted. Gymnasium 2 10:04 77 Startnummer 75 Merlet College 1 10:05 78 Startnummer 242 St. Joris College 3 10:08 79 Startnummer 92 Arentheem College 10:10 80 Startnummer 35 NsG Groenewoud 2 10:11 81 Startnummer 293 Dr. Nassau College 1 10:12 82 Startnummer 245 St. Joris College 3 10:13 83 Startnummer 33 NsG Groenewoud 2 10:16 84 Startnummer 3 Sted. Gymnasium 1 10:17 85 Startnummer 172 Olympus College 2 10:17 86 Startnummer 251 St. Joris College 4 10:18 87 Startnummer 32 NsG Groenewoud 2 10:21 88 Startnummer 182 Hezeland College 1 10:22 89 Startnummer 253 St. Joris College 4 10:23 90 Startnummer 81 Merlet College 2 10:25 91 Startnummer 21 NSG Groenewoud 1 10:28 92 Startnummer 14 Sted. Gymnasium 2 10:30 93 Startnummer 213 Groenschool 1 10:33 94 Startnummer 271 Libanon Lyceum 1 10:34 95 Startnummer 323 Dongemond College 2 10:36 96 Startnummer 163 Olympus College 1 10:37 97 Startnummer 164 Olympus College 1 10:38 98 Startnummer 82 Merlet College 2 10:40 99 Startnummer 5 Sted. Gymnasium 1 10:45 100 Startnummer 263 St. Joris College 5 10:48 101 Startnummer 261 St. Joris College 5 10:49 102 Startnummer 153 Liemers College 2 10:50 103 Startnummer 252 St. Joris College 4 10:53 104 Startnummer 254 St. Joris College 4 10:53 105 Startnummer 171 Olympus College 2 10:59 106 Startnummer 83 Merlet College 2 11:03 107 Startnummer 143 Liemers College 1 11:16 108 Startnummer 154 Liemers College 2 11:20 109 Startnummer 72 Merlet College 1 11:25 110 Startnummer 15 Sted. Gymnasium 2 11:32 111 Startnummer 74 Merlet College 1 11:36 112 Startnummer 13 Sted. Gymnasium 2 11:38 113 Startnummer 186 Hezeland College 1 11:39 114 Startnummer 42 Int. Secondary Schoo 11:41 115 Startnummer 183 Hezeland College 1 11:46 116 Startnummer 292 Dr. Nassau College 1 12:02 117 Startnummer 43 Int. Secondary Schoo 12:05 118 Startnummer 165 Olympus College 1 12:06 119 Startnummer 23 NSG Groenewoud 1 12:11 120 Startnummer 175 Olympus College 2 12:15 121 Startnummer 321 Dongemond College 2 12:24 122 Startnummer 44 Int. Secondary Schoo 12:25 123 Startnummer 152 Liemers College 2 12:27 124 Startnummer 291 Dr. Nassau College 1 12:32 125 Startnummer 73 Merlet College 1 13:05 126 Startnummer 174 Olympus College 2 13:18 127 Startnummer 212 Groenschool 1 14:55 128 Startnummer 211 Groenschool 1 15:16 129 Startnummer 215 Groenschool 1 15:17 JOKL2, JONGENS KLAS 2 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Startnummer 481 Dr. Nassau College 1 10:49 2 Startnummer 461 Oostvaarders College 11:04 3 Startnummer 524 Dongemond College 11:05 4 Startnummer 441 Liemers College 1 11:06 5 Startnummer 523 Dongemond College 11:24 6 Startnummer 525 Dongemond College 11:27 7 Startnummer 511 Agnieten College 11:30 8 Startnummer 502 Twents Carmel Colleg 11:31 9 Startnummer 513 Agnieten College 11:35 10 Startnummer 515 Agnieten College 11:36 11 Startnummer 522 Dongemond College 11:37 12 Startnummer 422 Libanon Lyceum 1 11:38 13 Startnummer 372 Alkwin College 1 11:42 14 Startnummer 421 Libanon Lyceum 1 11:51 15 Startnummer 554 RSG Stad en Esch 1 11:55 16 Startnummer 556 RSG Stad en Esch 1 11:57 17 Startnummer 402 Merlet College 2 11:57 18 Startnummer 371 Alkwin College 1 11:59 19 Startnummer 424 Libanon Lyceum 1 12:11 20 Startnummer 462 Oostvaarders College 12:12 21 Startnummer 463 Oostvaarders College 12:12 22 Startnummer 465 Oostvaarders College 12:15 23 Startnummer 514 Agnieten College 12:16 24 Startnummer 411 St. Joris College 12:17 25 Startnummer 362 Hezeland College 12:19 26 Startnummer 464 Oostvaarders College 12:19 27 Startnummer 453 Liemers College 2 12:21 28 Startnummer 414 St. Joris College 12:21 29 Startnummer 403 Merlet College 2 12:23 30 Startnummer 551 RSG Stad en Esch 1 12:28 31 Startnummer 373 Alkwin College 1 12:29 32 Startnummer 382 Alkwin College 2 12:34 33 Startnummer 442 Liemers College 1 12:35 34 Startnummer 443 Liemers College 1 12:37 35 Startnummer 474 Groenschool 12:40 36 Startnummer 375 Alkwin College 1 12:42 37 Startnummer 381 Alkwin College 2 12:44 38 Startnummer 555 RSG Stad en Esch 1 12:44 39 Startnummer 575 Int.Secodary School 12:44 40 Startnummer 412 St. Joris College 12:50 41 Startnummer 574 Int.Secodary School 12:50 42 Startnummer 374 Alkwin College 1 13:01 43 Startnummer 445 Liemers College 1 13:02 44 Startnummer 542 Mont. Lyc. Herman Jo 13:06 45 Startnummer 385 Alkwin College 2 13:10 46 Startnummer 364 Hezeland College 13:10 47 Startnummer 365 Hezeland College 13:11 48 Startnummer 571 Int.Secodary School 13:31 49 Startnummer 413 St. Joris College 13:42 50 Startnummer 552 RSG Stad en Esch 1 13:44 51 Startnummer 383 Alkwin College 2 13:54 52 Startnummer 361 Hezeland College 13:56 53 Startnummer 363 Hezeland College 14:07 54 Startnummer 544 Mont. Lyc. Herman Jo 14:09 55 Startnummer 521 Dongemond College 14:11 56 Startnummer 454 Liemers College 2 14:14 57 Startnummer 503 Twents Carmel Colleg 14:16 58 Startnummer 423 Libanon Lyceum 1 14:17 59 Startnummer 473 Groenschool 14:33 60 Startnummer 541 Mont. Lyc. Herman Jo 14:44 61 Startnummer 543 Mont. Lyc. Herman Jo 14:45 62 Startnummer 512 Agnieten College 14:53 63 Startnummer 501 Twents Carmel Colleg 14:56 64 Startnummer 553 RSG Stad en Esch 1 15:06 65 Startnummer 451 Liemers College 2 15:20 66 Startnummer 446 Liemers College 1 15:39 67 Startnummer 472 Groenschool 16:01 68 Startnummer 455 Liemers College 2 16:45 69 Startnummer 384 Alkwin College 2 17:09 70 Startnummer 452 Liemers College 2 17:10 71 Startnummer 504 Twents Carmel Colleg 17:23 72 Startnummer 444 Liemers College 1 17:35 73 Startnummer 404 Merlet College 2 17:45 74 Startnummer 483 Dr. Nassau College 1 18:45 75 Startnummer 456 Liemers College 2 18:46 76 Startnummer 572 Int.Secodary School 20:44 77 Startnummer 573 Int.Secodary School 20:44 78 Startnummer 401 Merlet College 2 21:06 JO85+, JONGENS85-86-87 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Startnummer 845 Chr. Coll. Schaersvo 11:08 2 Startnummer 803 Veenlanden College 11:20 3 Startnummer 774 Liemers College 1 11:29 4 Startnummer 724 Int. Secondary Schoo 11:30 5 Startnummer 692 SG Sprengeloo 11:32 6 Startnummer 661 Mont. Lyc. Herman Jo 11:41 7 Startnummer 841 Chr. Coll. Schaersvo 11:43 8 Startnummer 802 Veenlanden College 11:46 9 Startnummer 811 Oostervaarders Colle 11:48 10 Startnummer 671 Stedelijk Gymnasium 11:49 11 Startnummer 694 SG Sprengeloo 11:51 12 Startnummer 632 Arentheem college 11:54 13 Startnummer 633 Arentheem college 11:57 14 Startnummer 651 Agnieten College 11:58 15 Startnummer 681 Alkwin College 11:59 16 Startnummer 631 Arentheem college 12:04 17 Startnummer 775 Liemers College 1 12:08 18 Startnummer 761 Dongemond College 2 12:09 19 Startnummer 804 Veenlanden College 12:09 20 Startnummer 812 Oostervaarders Colle 12:11 21 Startnummer 754 Dongemond College 1 12:12 22 Startnummer 771 Liemers College 1 12:13 23 Startnummer 753 Dongemond College 1 12:14 24 Startnummer 844 Chr. Coll. Schaersvo 12:14 25 Startnummer 791 Libanon Lyceum 12:15 26 Startnummer 696 SG Sprengeloo 12:18 27 Startnummer 846 Chr. Coll. Schaersvo 12:21 28 Startnummer 683 Alkwin College 12:23 29 Startnummer 813 Oostervaarders Colle 12:24 30 Startnummer 693 SG Sprengeloo 12:25 31 Startnummer 805 Veenlanden College 12:26 32 Startnummer 712 RSG Stad en ESch 12:27 33 Startnummer 772 Liemers College 1 12:30 34 Startnummer 643 Hezeland College 12:36 35 Startnummer 654 Agnieten College 12:37 36 Startnummer 601 Twents Carmel Colleg 12:38 37 Startnummer 682 Alkwin College 12:39 38 Startnummer 662 Mont. Lyc. Herman Jo 12:39 39 Startnummer 634 Arentheem college 12:40 40 Startnummer 685 Alkwin College 12:43 41 Startnummer 635 Arentheem college 12:48 42 Startnummer 714 RSG Stad en ESch 12:49 43 Startnummer 686 Alkwin College 12:52 44 Startnummer 652 Agnieten College 12:55 45 Startnummer 711 RSG Stad en ESch 12:58 46 Startnummer 824 Oostervaarders Colle 13:00 47 Startnummer 773 Liemers College 1 13:01 48 Startnummer 751 Dongemond College 1 13:05 49 Startnummer 752 Dongemond College 1 13:11 50 Startnummer 823 Oostervaarders Colle 13:12 51 Startnummer 663 Mont. Lyc. Herman Jo 13:15 52 Startnummer 843 Chr. Coll. Schaersvo 13:19 53 Startnummer 801 Veenlanden College 13:23 54 Startnummer 684 Alkwin College 13:25 55 Startnummer 604 Twents Carmel Colleg 13:26 56 Startnummer 826 Oostervaarders Colle 13:29 57 Startnummer 814 Oostervaarders Colle 13:30 58 Startnummer 794 Libanon Lyceum 13:31 59 Startnummer 603 Twents Carmel Colleg 13:32 60 Startnummer 793 Libanon Lyceum 13:32 61 Startnummer 702 Merlet College 13:37 62 Startnummer 721 Int. Secondary Schoo 13:38 63 Startnummer 831 Dr. Nassau College 2 13:40 64 Startnummer 703 Merlet College 13:52 65 Startnummer 816 Oostervaarders Colle 13:53 66 Startnummer 815 Oostervaarders Colle 14:02 67 Startnummer 842 Chr. Coll. Schaersvo 14:03 68 Startnummer 792 Libanon Lyceum 14:04 69 Startnummer 821 Oostervaarders Colle 14:06 70 Startnummer 763 Dongemond College 2 14:15 71 Startnummer 731 Groenschool 14:18 72 Startnummer 822 Oostervaarders Colle 14:24 73 Startnummer 723 Int. Secondary Schoo 14:28 74 Startnummer 621 Olympus College 14:31 75 Startnummer 732 Groenschool 14:37 76 Startnummer 622 Olympus College 14:43 77 Startnummer 783 Liemers College 2 14:44 78 Startnummer 764 Dongemond College 2 14:54 79 Startnummer 762 Dongemond College 2 14:58 80 Startnummer 834 Noordzee College 15:01 81 Startnummer 602 Twents Carmel Colleg 15:06 82 Startnummer 644 Hezeland College 15:09 83 Startnummer 782 Liemers College 2 15:14 84 Startnummer 701 Merlet College 15:34 85 Startnummer 781 Liemers College 2 15:36 86 Startnummer 641 Hezeland College 15:39 87 Startnummer 695 SG Sprengeloo 15:39 88 Startnummer 664 Mont. Lyc. Herman Jo 15:50 89 Startnummer 735 Groenschool 16:05 90 Startnummer 734 Groenschool 16:06 91 Startnummer 833 Noordzee College 16:17 92 Startnummer 713 RSG Stad en ESch 16:19 93 Startnummer 832 Noordzee College 16:26 94 Startnummer 725 Int. Secondary Schoo 16:32 95 Startnummer 722 Int. Secondary Schoo 16:43 96 Startnummer 605 Twents Carmel Colleg 16:53 97 Startnummer 705 Merlet College 17:08 98 Startnummer 733 Groenschool 17:19 JO84-, JONGENS TOT '84 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Startnummer 872 RSG Stad en Esch 14:18 2 Startnummer 892 Maasland College 14:35 3 Startnummer 883 Dongemond College 14:45 4 Startnummer 893 Maasland College 14:46 5 Startnummer 881 Dongemond College 14:47 6 Startnummer 871 RSG Stad en Esch 14:56 7 Startnummer 891 Maasland College 14:56 8 Startnummer 923 Oostervaarders Colle 15:07 9 Startnummer 931 Alkwin College 15:09 10 Startnummer 922 Oostervaarders Colle 15:48 11 Startnummer 873 RSG Stad en Esch 15:50 12 Startnummer 894 Maasland College 15:53 13 Startnummer 921 Oostervaarders Colle 15:54 14 Startnummer 924 Oostervaarders Colle 16:23 15 Startnummer 925 Oostervaarders Colle 16:29 16 Startnummer 882 Dongemond College 17:02 17 Startnummer 884 Dongemond College 17:07 18 Startnummer 874 RSG Stad en Esch 17:13 19 Startnummer 933 Alkwin College 18:15 20 Startnummer 932 Alkwin College 19:01 MEKL1, MEISJES KLAS 1 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Startnummer 1 Sted. Gymnasium 1 9:01 2 Startnummer 101 St. Joris College 1 9:12 3 Startnummer 54 Liemers College 1 9:37 4 Startnummer 141 Agnieten College 9:47 5 Startnummer 103 St. Joris College 1 9:49 6 Startnummer 21 Alkwin College 9:55 7 Startnummer 52 Liemers College 1 9:57 8 Startnummer 102 St. Joris College 1 9:59 9 Startnummer 24 Alkwin College 10:02 10 Startnummer 43 Merlet College 2 10:04 11 Startnummer 104 St. Joris College 1 10:05 12 Startnummer 51 Liemers College 1 10:08 13 Startnummer 42 Merlet College 2 10:10 14 Startnummer 192 Mont. Lyceum Herm Jo 10:13 15 Startnummer 145 Agnieten College 10:14 16 Startnummer 23 Alkwin College 10:16 17 Startnummer 106 St. Joris College 1 10:16 18 Startnummer 142 Agnieten College 10:18 19 Startnummer 111 St. Joris College 2 10:27 20 Startnummer 144 Agnieten College 10:30 21 Startnummer 113 St. Joris College 2 10:31 22 Startnummer 146 Agnieten College 10:35 23 Startnummer 215 Dongemond College 10:39 24 Startnummer 94 Oostvaarders College 10:45 25 Startnummer 152 Libanon College 10:49 26 Startnummer 44 Merlet College 2 10:51 27 Startnummer 153 Libanon College 10:52 28 Startnummer 121 St. Joris College 3 10:52 29 Startnummer 222 NSG 10:54 30 Startnummer 114 St. Joris College 2 10:54 31 Startnummer 34 Merlet College 1 10:55 32 Startnummer 154 Libanon College 10:55 33 Startnummer 112 St. Joris College 2 10:58 34 Startnummer 213 Dongemond College 10:59 35 Startnummer 26 Alkwin College 10:59 36 Startnummer 93 Oostvaarders College 11:05 37 Startnummer 143 Agnieten College 11:06 38 Startnummer 53 Liemers College 1 11:10 39 Startnummer 221 NSG 11:13 40 Startnummer 4 Sted. Gymnasium 1 11:14 41 Startnummer 3 Sted. Gymnasium 1 11:14 42 Startnummer 223 NSG 11:17 43 Startnummer 25 Alkwin College 11:17 44 Startnummer 115 St. Joris College 2 11:20 45 Startnummer 22 Alkwin College 11:23 46 Startnummer 105 St. Joris College 1 11:24 47 Startnummer 92 Oostvaarders College 11:36 48 Startnummer 12 Sted. Gymnasium 2 11:38 49 Startnummer 151 Libanon College 11:42 50 Startnummer 2 Sted. Gymnasium 1 11:44 51 Startnummer 116 St. Joris College 2 11:51 52 Startnummer 95 Oostvaarders College 11:52 53 Startnummer 13 Sted. Gymnasium 2 11:54 54 Startnummer 5 Sted. Gymnasium 1 12:04 55 Startnummer 225 NSG 12:04 56 Startnummer 125 St. Joris College 3 12:08 57 Startnummer 122 St. Joris College 3 12:13 58 Startnummer 123 St. Joris College 3 12:14 59 Startnummer 214 Dongemond College 12:14 60 Startnummer 131 St. Joris College 4 12:18 61 Startnummer 41 Merlet College 2 12:20 62 Startnummer 33 Merlet College 1 12:22 63 Startnummer 56 Liemers College 1 12:26 64 Startnummer 191 Mont. Lyceum Herm Jo 12:28 65 Startnummer 132 St. Joris College 4 12:30 66 Startnummer 45 Merlet College 2 12:31 67 Startnummer 212 Dongemond College 12:34 68 Startnummer 155 Libanon College 12:36 69 Startnummer 216 Dongemond College 13:24 70 Startnummer 211 Dongemond College 13:25 71 Startnummer 73 Groenschool 13:25 72 Startnummer 74 Groenschool 13:26 73 Startnummer 75 Groenschool 13:35 74 Startnummer 135 St. Joris College 4 13:39 75 Startnummer 124 St. Joris College 3 13:41 76 Startnummer 136 St. Joris College 4 14:08 77 Startnummer 133 St. Joris College 4 14:12 78 Startnummer 71 Groenschool 14:25 79 Startnummer 72 Groenschool 14:25 80 Startnummer 32 Merlet College 1 14:34 81 Startnummer 14 Sted. Gymnasium 2 15:00 82 Startnummer 35 Merlet College 1 15:44 83 Startnummer 55 Liemers College 1 16:33 84 Startnummer 172 Dr. Nassau College 1 16:33 85 Startnummer 174 Dr. Nassau College 1 16:38 86 Startnummer 173 Dr. Nassau College 1 18:20 87 Startnummer 171 Dr. Nassau College 1 18:34 MEKL2, MEISJES KLAS 2 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Startnummer 371 St. Joris College 9:03 2 Startnummer 302 Alkwin College 9:13 3 Startnummer 301 Alkwin College 9:15 4 Startnummer 271 Oostvaarders College 9:38 5 Startnummer 254 Liemers College 1 9:44 6 Startnummer 272 Oostvaarders College 9:59 7 Startnummer 256 Liemers College 1 10:00 8 Startnummer 333 Olympus College 10:10 9 Startnummer 234 Dongemond College 10:11 10 Startnummer 372 St. Joris College 10:13 11 Startnummer 273 Oostvaarders College 10:18 12 Startnummer 252 Liemers College 1 10:40 13 Startnummer 373 St. Joris College 10:44 14 Startnummer 305 Alkwin College 10:47 15 Stedelijk Gymnasium Sted. Gymnasium 10:49 16 Startnummer 374 St. Joris College 10:49 17 Startnummer 255 Liemers College 1 10:53 18 Startnummer 375 St. Joris College 10:58 19 Stedelijk Gymnasium Sted. Gymnasium 11:00 20 Startnummer 311 Merlet College 1 11:02 21 Startnummer 303 Alkwin College 11:12 22 Startnummer 304 Alkwin College 11:19 23 Startnummer 253 Liemers College 1 11:27 24 Startnummer 233 Dongemond College 11:29 25 Startnummer 351 Hezeland College 11:33 26 Startnummer 251 Liemers College 1 11:36 27 Startnummer 275 Oostvaarders College 11:38 28 Startnummer 274 Oostvaarders College 11:39 29 Startnummer 331 Olympus College 11:48 30 Startnummer 245 Arentheen College 11:50 31 Startnummer 231 Dongemond College 11:54 32 Groenschool Groenschool 11:58 33 Startnummer 332 Olympus College 12:01 34 Startnummer 376 St. Joris College 12:08 35 Startnummer 353 Hezeland College 12:21 36 Startnummer 235 Dongemond College 12:22 37 Startnummer 232 Dongemond College 12:23 38 Stedelijk Gymnasium Sted. Gymnasium 12:27 39 Startnummer 244 Arentheen College 13:03 40 Startnummer 246 Arentheen College 13:24 41 Groenschool Groenschool 14:05 42 Groenschool Groenschool 14:11 43 Groenschool Groenschool 14:11 44 Groenschool Groenschool 14:12 45 Startnummer 236 Dongemond College 14:25 46 Startnummer 352 Hezeland College 14:54 ME85+, MEISJES85-86-87 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Startnummer 421 Stedelijk Gymnasium 11:14 2 Startnummer 592 Liemers College 11:16 3 Startnummer 422 Stedelijk Gymnasium 11:39 4 Startnummer 423 Stedelijk Gymnasium 12:01 5 Startnummer 556 St. Joris College 1 12:22 6 Startnummer 424 Stedelijk Gymnasium 12:40 7 Startnummer 591 Liemers College 12:46 8 Startnummer 433 Alkwin College 12:48 9 Startnummer 552 St. Joris College 1 12:50 10 Startnummer 431 Alkwin College 12:54 11 Startnummer 551 St. Joris College 1 12:58 12 Startnummer 485 Oostvaarders College 12:58 13 Startnummer 482 Oostvaarders College 12:59 14 Startnummer 553 St. Joris College 1 13:10 15 Startnummer 381 Dr. Nassau College 1 13:12 16 Startnummer 555 St. Joris College 1 13:21 17 Startnummer 481 Oostvaarders College 13:32 18 Startnummer 554 St. Joris College 1 13:33 19 Startnummer 523 RSG Stad en Esch 13:36 20 Startnummer 425 Stedelijk Gymnasium 13:38 21 Startnummer 404 Chr. Coll. Schaersvo 13:41 22 Startnummer 483 Oostvaarders College 13:45 23 Startnummer 561 St. Joris College 2 13:46 24 Startnummer 432 Alkwin College 13:52 25 Startnummer 562 St. Joris College 2 13:53 26 Startnummer 594 Liemers College 13:54 27 Startnummer 534 Int. Secondary Schoo 13:55 28 Startnummer 484 Oostvaarders College 13:56 29 Startnummer 434 Alkwin College 14:10 30 Startnummer 566 St. Joris College 2 14:15 31 Startnummer 563 St. Joris College 2 14:23 32 Startnummer 502 Dongemond College 2 14:32 33 Startnummer 504 Dongemond College 2 14:36 34 Startnummer 435 Alkwin College 14:42 35 Startnummer 494 Dongemond College 14:59 36 Startnummer 403 Chr. Coll. Schaersvo 15:01 37 Startnummer 598 Noordzee College 15:11 38 Startnummer 486 Oostvaarders College 15:12 39 Startnummer 521 RSG Stad en Esch 15:19 40 Startnummer 405 Chr. Coll. Schaersvo 15:19 41 Startnummer 491 Dongemond College 15:22 42 Startnummer 593 Liemers College 15:26 43 Startnummer 513 Merlet College 15:45 44 Startnummer 573 Libanon Lyceum 15:52 45 Startnummer 402 Chr. Coll. Schaersvo 16:01 46 Startnummer 571 Libanon Lyceum 16:02 47 Startnummer 515 Merlet College 16:02 48 Startnummer 565 St. Joris College 2 16:04 49 Startnummer 503 Dongemond College 2 16:14 50 Startnummer 443 Merlet College 16:17 51 Startnummer 442 Merlet College 16:24 52 Startnummer 501 Dongemond College 2 16:38 53 Startnummer 492 Dongemond College 16:45 54 Startnummer 506 Dongemond College 2 16:51 55 Startnummer 505 Dongemond College 2 16:55 56 Startnummer 522 RSG Stad en Esch 17:05 57 Startnummer 581 Olympus College 17:07 58 Startnummer 512 Merlet College 17:16 59 Startnummer 426 Stedelijk Gymnasium 17:31 60 Startnummer 572 Libanon Lyceum 17:38 61 Startnummer 532 Int. Secondary Schoo 17:46 62 Startnummer 441 Merlet College 17:54 63 Startnummer 584 Olympus College 18:13 64 Startnummer 583 Olympus College 18:19 65 Startnummer 597 Noordzee College 18:22 66 Startnummer 401 Chr. Coll. Schaersvo 18:29 67 Startnummer 524 RSG Stad en Esch 19:34 68 Startnummer 511 Merlet College 19:40 69 Startnummer 493 Dongemond College 19:42 70 Startnummer 514 Merlet College 20:15 71 Startnummer 574 Libanon Lyceum 20:20 72 Startnummer 531 Int. Secondary Schoo 20:39 73 Startnummer 533 Int. Secondary Schoo 20:43 74 Startnummer 535 Int. Secondary Schoo 20:44 ME84-, MEISJES TOT '84 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Startnummer 903 Dongemond College 15:27 2 Startnummer 904 Dongemond College 17:04 3 Startnummer 901 Dongemond College 18:17 4 Startnummer 902 Dongemond College 19:42 **********************NATIONAL FOOTLOCKER RUNNING DAY********************** ***KVLO - SCI - FOOT LOCKER - STEDELIJK GYMNASIUM NIJMEGEN - AV NIJMEGEN*** ========================================================================== Uitslagen.nl 17-11-2001 00:00