Wegwed functies

In het kort de belangrijkste mogelijkheden van het computerprogramma Wegwed:
 • snel en eenvoudig invoeren van deelnemergegevens op één computer of verschillende computers tegelijkertijd (bijvoorbeeld automatische controle en na invoer van postcode wordt meteen de woonplaats ingevuld en eventueel ook het adres).
 • tijd- en/of startnummerregistratie bij finish (met exportfunctie).
 • uitslagverwerking (handmatig invoeren van prestaties/startnummers of importeren als gebruik wordt gemaakt van tijd- en/of startnummerregistratie bij finish).
 • Massa kan gebruikt worden bij: wedstrijden, trimlopen, ultralopen, uurlopen, estafettelopen, snelwandelwedstrijden, berglopen, bedrijvenlopen en scholierenlopen.
 • printen van uitslagenlijsten (totaal, per categorie, per vereniging, bedrijvenloop, scholierenloop, NK veldloop ploegenklassement, speciale uitslagen voor de prijsuitreiking met o.a. klassering per categorie, tijd per kilometer en kilometer per uur).
 • printen van deelnemerslijsten (beknopt en uitgebreid).
 • printen van A-formuliergegevens van deelnemers die hebben na-ingeschreven (alleen voor officiële KNAU-wedstrijden).
 • printen van juryformulieren tijd en aankomst.
 • printen van adresetiketten en etiketten voor op startnummers van vooringeschreven deelnemers.
 • printen van loterijlijst op startnummer (automatische trekking).
 • printen van lijst van deelnemers die niet gefinisht zijn.
 • automatische controle van uitslagenlijsten.
 • overal uitgebreide contextgevoelige help (functietoets <F1>).
 • uitvoer naar printer, bestand, scherm, WordPerfect 5.1-formaat, Rich Text Format (RTF) en Internetdocument (HTML).
 • maximaal 30 onderdelen tijdens wedstrijd (waarvan ook 10 gelijktijdig).
 • bevat alle KNAU-atletiekverenigingen, KNAU-wedstrijdsecretariaten en woonplaatsen van Nederland.
 • exporteren van deelnemergegevens naar volgende bestandsformaten: ANSI vaste lengte, ANSI komma/tabgescheiden, dBase, WordPerfect samenvoegbestand, Microsoft Excel.
 • overzicht van aantal deelnemers (per onderdeel/categorie/leeftijd, voor-/na-inschrijvingen, finishfrequentie).
 • maken en terugzetten van een reservekopie.
 • en nog een aantal andere handige mogelijkheden...
Het programma wordt momenteel nog steeds verder uitgebreid en verbeterd.

In Wegwed zijn momenteel ook een aantal modules beschikbaar:

ModuleOmschrijving
Postcodemodule *Met dit extra bestand wordt ook de straatnaam automatisch ingevuld van een Nederlandse postcode
Chipmodule *De uitslagverwerking van wedstrijden waarbij de ChampionChip wordt gebruikt kan hiermee worden uitgevoerd
IncassomoduleHiermee kunnen incassobestanden worden aangemaakt voor de automatische afhandeling van inschrijfgelden in het CLIEP03-formaat. Automatisch bepalen van het inschrijfgeld, het aantal deelnemers per land en een overzicht van het aantal extra bestellingen
CircuitmoduleHiermee kunnen de standen van een circuit van wedstrijden worden bijgehouden. Dit is een aanvullende / optionele module buiten Wegwed.
*) Aan deze modules zijn kosten verbonden

Verder wordt bij het programma ook een handleiding geleverd.
Indien het gewenst en mogelijk is, kan op de wedstrijddag assistentie worden verleend bij het gebruik van het programma. Ook kan gezorgd worden voor het ontwerp van inschrijfformulieren op internet en het publiceren van alle uitslagen op het internet.